ÜRÜNLER

EKK Panoları

Tedarik sürekliliği ticari ve teknik kalite yönetmeliğinde yer alan ölçüm, rapor ve tablolama yükümlülüklerini yerine getirir. Hem harici hemde dahili olarak kullanılabilinir.

Dolayısı ile hafif ve istenen noktaya montajı kolay yapılabilmektedir. Enerji kalitesi parametrelerini sürekli olarak izleyebilmekte ve güç kalitesi ölçümü yapabilmektedir. Uzaktan haberleşme sağlamaktadır.