ÜRÜNLER

Sayaç Panoları

Tesisin veya abonenin tükettiği elektrik enerjisinin ölçümünün yapıldığı panolardır. Bu panoların TSE ve uluslararası standartlara , şartnamelere kuvvetli akım ile topraklamalar yönetmeliğine uygun ve hatasız olarak üretimi gerçekleştirilmektedir.